Ιδιωτικό Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας  (Αρ. Αδείας 62)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ 26 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Το γραφείο KAZAMIAS βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα ανάλογα γραφεία/συνεργάτες του στο εξωτερικό και επιλέγει τα καταλληλότερα άτομα μετά από προσεκτική αξιολόγηση των βιογραφικών τους

και προσωπική συνέντευξη μέσω Skype ή άλλου είδους Video call.      


Το γραφείο μας σας προσφέρει 6 μήνες γραπτή εγγύηση αντικατάστασης του εργαζόμενου σε περίπτωση αποχώρησης από την εργασία του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργοδότησης είμαστε δίπλα σας και έτοιμοι να  σας βοηθήσουμε ή να αντικαταστήσουμε το άτομο αν δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα καθήκοντα του και δεν τηρεί τους όρους του συμβολαίου.


Μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, σας παραδίδουμε ένα φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αντίγραφα όλων των εγγράφων που αφορούν την νόμιμη παραμονή του εργάτη/τριας σας.


Μιλήστε μας για τις ανάγκες σας και εμείς θα σας προσφέρουμε το καταλληλότερο προσωπικό.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Αναζήτηση Εργατών

Η αναζήτηση έμπειρων και ικανών εργατών για να εργαστούν στα χωράφια, στα θερμοκήπια και φάρμες

είναι μια δύσκολη υπόθεση για σας τους εργοδότες. 

Για μας στην KAZAMIAS EMPLOYMENT είναι μια επαγγελματική και υπεύθυνη διαδικασία 
για να σας στηρίζουμε ως εργοδότες εξυπηρετώντας σας και απαλλάσσοντας σας από όλες τις ταλαιπωρίες και πολλούς κινδύνους σχετικά με την πρόσληψη εργατών.

Παρέχοντας σας έμπειρους και ικανούς εργάτες κατάλληλους για τις ανάγκες σας ως εργοδότες συνδράμουμε στην προσπάθεια σας να αναπτύξετε την παραγωγικότητα και την ποιότητα της παραγωγής σας.


Σας βοηθούμε στο δύσκολο σας έργο!

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ