• Γεωργίας


• Κτηνοτροφίας


• Πτηνοτροφίας

• Αίτηση έκδοσης τουριστικής βίζας - διαδικασία μέχρι

  την Πρεσβεία (Υπήκοος Τρίτης Χώρας που διαμένει

  στην Κύπρο να επισκεφθεί χώρα της ΕΕ)


• Αίτηση έκδοσης ή/και παράτασης τουριστικής βίζας

  για φιλοξενία ατόμων από Τρίτες Χώρες

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ 26 ΧΡΟΝΙΑ

• Ασφάλιση Αλλοδαπών και Επιστροφή       

  Τραπεζικής Εγγύησης Αλλοδαπών


• Αεροπορικά Εισιτήρια


• Πιστοποιητικό Καλού Χαρακτήρα


• Πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιδιωτικό Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας  (Αρ. Αδείας 62)

Σας προσφέρουμε μια μεγάλη συλλογή βιογραφικών.

Έχουν αξιολογηθεί και επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια για να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση

των αναγκών σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.