• Γεωργίας


• Κτηνοτροφίας


• Πτηνοτροφίας

• Ασφάλιση Αλλοδαπών και Επιστροφή       

  Τραπεζικής Εγγύησης Αλλοδαπών


• Αεροπορικά Εισιτήρια


• Πιστοποιητικό Καλού Χαρακτήρα


• Πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Αίτηση έκδοσης τουριστικής βίζας - διαδικασία μέχρι

  την Πρεσβεία (Υπήκοος Τρίτης Χώρας που διαμένει

  στην Κύπρο να επισκεφθεί χώρα της ΕΕ)


• Αίτηση έκδοσης ή/και παράτασης τουριστικής βίζας

  για φιλοξενία ατόμων από Τρίτες Χώρες

Σας προσφέρουμε μια μεγάλη συλλογή βιογραφικών.

Έχουν αξιολογηθεί και επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια για να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση

των αναγκών σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Ιδιωτικό Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας  (Αρ. Αδείας 62)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ